Spis treści
Uprawy

Rolnictwo w Europie – Mołdawia

Mołdawia to mały, europejski kraj leżący pomiędzy Rumunią a Ukrainą. Zajmuje powierzchnię 33 843 km kw., liczy 2,6 mln mieszkańców. Stolica Mołdawii mieści się w Kiszyniowie.

Blisko połowa powierzchni kraju wykorzystywana jest przez rolnictwo. Spora część ziemi przeznacza się pod uprawy, które później są eksportowane.

Mołdawia była jedną z republik sowieckich – rolnictwo więc przez długi czas było pod kontrolą państwa. Funkcjonowały na szeroką skalę kołchozy i państwowe gospodarstwa rolne. Te pierwsze zajmowały się uprawą zbóż oraz rolnictwem mieszanym, domeną tych drugich była natomiast uprawa i przetwórstwo konkretnej rośliny. Prywatni właściciele mogli posiadać małe działki, ale tylko na własny użytek.

W 1995 roku, kilka lat po rozpadzie sowieckiego molocha, rząd wprowadził masowy program prywatyzacji, który przyczynił się do zmiany struktury własności w sektorze rolnym. Już na początku XXI wieku zmieniły się proporcje – stosunek prywatnych gospodarstw do państwowych wynosił 10:1.

Od 1940 r. znacząco zwiększyła się w Mołdawii powierzchnia sadów i winnic. Winogrona są najważniejszym produktem mołdawskiego rolnictwa – ich rozwojowi sprzyja korzystny klimat. Najistotniejsze winnice znajdują się w południowej i centralnej części kraju. Sady z kolei to domena północnej i południowo-wschodniej części Mołdawii.

Z innych ważny upraw należy wymienić nasiona słonecznika, buraki cukrowe, pszenicę, kukurydzę, tytoń. Pszenica produkowana jest na własne potrzeby, kukurydzę zaś Mołdawia eksportuje jako roślinę nasienną.

Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to najważniejsza jest hodowla owiec, bydła oraz trzody chlewnej.

Wybrane liczby – 2019

Zbiory upraw:

 • 2 129 889 t – kukurydza
 • 1 147 482 t – pszenica
 • 811 442 t – nasiona słonecznika
 • 658726 t – winogrona
 • 610 921 t – jabłka
 • 606 994 t – buraki cukrowe
 • 331 664 t – mleko krowie
 • 176 850 t – ziemniaki
 • 168 060 t – jęczmień
 • 131 947 t – śliwki i tarniny
 • 77 268 t – rzepak
 • 64 239 t – soja
 • 50 412 t – dynie
 • 49 878 t – cebula
 • 48 908 t – sorgo
 • 44 583 t – ogórki i korniszony
 • 42 102 t – arbuzy
 • 37 891 t – pomidory
 • 22 305 t – brzoskwinie i nektarynki

Powierzchnia upraw:

 • 492 405 ha – kukurydza
 • 357 082 ha – nasiona słonecznika
 • 352 033 ha – pszenica
 • 118 594 ha – winogrona
 • 52 893 ha – jęczmień
 • 51 130 ha – jabłka
 • 38 019 ha – rzepak
 • 37 076 ha – soja
 • 21 391 ha – orzechy włoskie
 • 19 816 ha – śliwki i tarniny

Pogłowie zwierząt:

 • 39 862 000 szt. – kurczaki
 • 613 440 szt. – owce
 • 397 299 szt. – świnie
 • 351 000 szt. – króliki i zające
 • 155 323 szt. – kozy
 • 135 000 szt. – indyki
 • 144 828 szt. – bydło
 • 29 966 szt. – konie
 • 3 772 szt. – osły

Produkcja zwierzęca:

 • 331 664 t – mleko krowie
 • 19 198 t – mleko kozie
 • 16 461 t – mleko owcze
 • 64 943 t – mięso (świnie)
 • 43 195 t – mięso (kurczaki)
 • 7 628 t – mięso (bydło)
 • 1 881 t – mięso (owce)
 • 821 t – mięso (króliki)
 • 292 t – mięso (indyki)
 • 39 t – mięso (konie)

Źródło: FAO, Britannica

10.08.2021