Spis treści
Uprawy

Ile świń jest w Polsce?

Według danych GUS w grudniu 2021 roku było w Polsce 10,242 mln świń. W porównaniu do poprzedniego roku ich pogłowie spadło aż o 12,7 proc.

Ten negatywny tren jest spowodowany kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest nieopłacalność produkcji. Drugi natomiast to afrykański pomór świń (ASF) i związane z nim ograniczenia. Przypomnijmy, że w 2021 roku zanotowano w naszym kraju 124 ogniska tej choroby, które objęły 42 tys. zwierząt.

Co jeszcze warto wiedzieć o liczebności trzody chlewnej w Polsce? Przyjrzyjmy się najciekawszym zestawieniom.

Liczebność świń na przestrzeni lat

Dane na koniec czerwca (w latach 2000, 2005 i 2010 koniec lipca):

 • 1950 | 9,35 mln szt.
 • 1955 | 10,888 mln szt.
 • 1960 | 12,615 mln szt.
 • 1965 | 13,779 mln szt.
 • 1970 | 13,446 mln szt.
 • 1975 | 21,311 mln szt.
 • 1980 | 21,326 mln szt.
 • 1985 | 17,614 mln szt.
 • 1990 | 19,464 mln szt.
 • 1995 | 20,418 mln szt.
 • 2000 | 17,122 mln szt.
 • 2005 | 18,112 mln szt.
 • 2010 | 14,865 mln szt.
 • 2015 | 11,64 mln szt.
 • 2020 | 11,433 mln szt.
 • 2021 | 11,033 mln szt.

Rekordowe pogłowie świń zanotowano w 1980 roku (21,326 mln szt.). W ujęciu 5-letnim największy wzrost zanotowano w latach 1970-1975 (wzrost aż o 58,5 proc.), największy spadek zaś w latach 2010-2015 (o 21,7 proc.).

Dane na koniec grudnia (w latach 2000, 2005 i 2010 koniec listopada):

 • 1980 | 18,734 mln szt.
 • 1985 | 19,17 mln szt.
 • 1990 | 19,739 mln szt.
 • 1995 | 20,343 mln szt.
 • 2000 | 16,992 mln szt.
 • 2005 | 18,711 mln szt.
 • 2010 | 14,776 mln szt.
 • 2015 | 10,59 mln szt.
 • 2020 | 11,727 mln szt.
 • 2021 | 10,242 mln szt.

Świnie w 2021 roku

Przyjrzyjmy się teraz bliżej danym za rok 2021. Na wstępie odnotowaliśmy dwie liczby – 10,242 mln (pogłowie trzody chlewnej) i 12,7 proc. (wielkość spadku pogłowia rok do roku).

Jakie zwierzęta składały się na tę liczbę? Oto dokładniejsze zestawienie:

 • prosięta o wadze do 20 kg – 2,145 mln (-9,7 proc. – zmiana w stosunku do 12.2020),
 • warchlaki o wadze 20-50 kg – 3,041 mln (-11,7 proc.),
 • świnie na ubój o wadze 50 kg i więcej – 4,391 mln (-13,5 proc.),
 • świnie na chów o wadze 50 kg i więcej – 0,665 mln razem, w tym 0,654 mln loch (-19,8 proc.)

Widać, że największy spadek zanotowano w przypadku zwierząt przeznaczonych na chów o wadze 50 kg i więcej.

Pogłowie świń według województw

Niekwestionowanym liderem pod tym względem jest woj. wielkopolskie – w tym regionie, na koniec 2021 roku, znajdowało się aż 36 proc. wszystkich świń. Tak natomiast kształtowały się liczby w podziale na wszystkie województwa:

 • wielkopolskie – 3,723 mln szt.
 • mazowieckie – 1,152 mln szt.
 • łódzkie – 1,017 mln szt.
 • kujawsko-pomorskie – 0,994 mln szt.
 • pomorskie – 0,771 mln szt.
 • warmińsko-mazurskie – 0,498 mln szt.
 • lubelskie – 0,412 mln szt.
 • podlaskie – 0,345 mln szt.
 • opolskie – 0,299 mln szt.
 • zachodniopomorskie – 0,197 mln szt.
 • śląskie – 0,186 mln szt.
 • dolnośląskie – 0,178 mln szt.
 • świętokrzyskie – 0,161 mln szt.
 • małopolskie – 0,11 mln szt.
 • lubuskie – 0,103 mln szt.
 • podkarpackie – 0,095 mln szt.

Na 100 ha użytków rolnych przypadało w grudniu 2021 roku ok. 68 szt. trzody chlewnej. Najwyższe wskaźniki w tym zakresie notowały następujące województwa:

 • wielkopolskie – 209,5 szt.
 • łódzkie – 103,7 szt.
 • pomorskie – 99,8 szt.
 • kujawsko-pomorskie – 94,1 szt.
 • mazowieckie – 58,1 szt.

Najniższe wskaźniki odnotowano natomiast w województwie podkarpackim (16,6 szt.) i dolnośląskim (19,5 szt.).

Skala chowu świń i ubój

Aż 56 proc. trzody chlewnej w Polsce jest hodowana w stadach liczących 1000 szt. i więcej. Dokładny podział wygląda tak (dane z 12.2021 roku):

 • stada 1000 i więcej – 56 proc.
 • 400-999 – 14,8 proc.
 • 200-399 – 8,4 proc.
 • 100-199 – 7 proc.
 • 50-99 – 5,9 proc.
 • 20-49 – 5,3 proc.
 • 10-19 – 1,8 proc.
 • 3-9 – 0,7 proc.
 • 1-2 – 0,1 proc.

W 2021 roku ubój świń wyniósł 21,14 mln szt. – był o 0,25 mln większy niż w roku ubiegłym. Najniższy ubój odnotowano w sierpniu (7,59 proc. całości), największy w marcu (9,87 proc.).

Źródła: GUS, farmer.pl

Zdjęcie: borevina / pixabay

02.08.2022