Spis treści
Uprawy

Gryka na poplon – właściwości, siew i dopłaty

Gryka jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych roślin poplonowych, dlatego warto przyjrzeć się jej zaletom i wadom. W poniższym artykule opisano właściwości fitosanitarne i allelopatyczne gryki, jej pozytywny wpływ na strukturę gleby oraz wymagania uprawowe. Warto przeczytać i skorzystać!

Gryka na poplon – właściwości

Odpowiadając na pytanie, co warto zasiać na poplon, warto wziąć pod uwagę grykę. Należy ona do wartościowych roślin poplonowych ze względu na swoje właściwości i jest polecana szczególnie na gleby o niskiej bonifikacji [3]. Gryka na poplon ceniona jest przede wszystkim za [2]:

  1. Szybki przyrost – gryka ma krótki okres wegetacyjny, który wynosi jedynie 60-100 dni. Na czas wzrostu mają wpływ odmiana gryki, stanowisko, a także warunki pogodowe. Przyjmuje się jednak, że jeśli siew nastąpi od razu po zbożu schodzącym z pola, możliwy będzie zbiór jeszcze przed zimą.
  2. Wysokie zdolności allelopatyczne i fitosanitarne – gryka wydziela substancje hamujące wzrost i rozwój takich chwastów, jak np. komosa, koniczyny, mlecz zwyczajny, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik, tojeść i wilczomlecz obrotny. Przeciwdziała także rozwojowi nicieni w glebie [4].
  3. Niskie wymagania glebowe (wystarczają jej nawet lekkie i słabe gleby) i wysoka tolerancja na pH gleby (sprawdza się nawet przy odczynie 5,0, choć najlepszy plon uzyskuje się przy pH 7). Uwaga: gryka nie toleruje gleb bardzo ciężkich i podmokłych.
  4. Pozytywny wpływ na glebę – korzenie gryki wydzielają substancje rozkładające związki fosforu i wapnia, a gleba po uprawie gryki ma dobrą, luźną strukturę [4].
  5. Przydatność w zmianowaniu z udziałem zbóż jarych i ozimych [4].

Niestety gryka nie jest rośliną idealną. Do jej wad należą niski poziom plonowania, a także wrażliwość na przymrozki [2].

Gryka na poplon – kiedy siać, jak i w jakiej ilości?

Nie ma wątpliwości, że właściwości gryki sprzyjają jej wykorzystaniu jako poplon. Roślina ta jest też dość wydajna. Ile gryki na poplon trzeba więc wysiać? Zgodnie z normami przyjmuje się, że wystarczy 60-70 kg/ha, przy czym siew gryki należy wykonać na głębokość 2-6 cm.

Kolejne ważne zagadnienie to to, kiedy należy przeprowadzić siew gryki. Przy założeniu, że celem uprawy gryki jest uzyskanie zielonego nawozu, powinno się ją wysiać do połowy sierpnia [2].

Gryka na poplon może być wysiewana nie tylko samodzielnie, ale także jako składnik mieszanek roślin poplonowych. Często towarzyszą jej: facelia, gorczyca biała, groch pastewny, koniczyna, rzodkiew oleista i seradela [2].

Punkty i dopłaty do gryki

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 przewiduje, że można uzyskać punkty za stosowanie gryki na poplon [2]. Zgodnie z normą GAEC 7 „Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na GO” punkty mogą być przyznane za wysiew międzyplonu ścierniskowego między 01 lipca a 20 sierpnia i utrzymanie go przez min. 8 tygodni od dnia siewu lub do 15 października. Trzeba przy tym pamiętać, że warunkiem otrzymania tych punktów jest przede wszystkim utrzymanie zasad, że [5]:

  • na min. 40% gruntów ornych, co roku inna roślina jest plonem głównym;
  • na wszystkich gruntach ornych, co min. 3 lata zmieniana jest roślina będąca plonem głównym.

W ramach WPR 2023-2027 możliwe jest też otrzymanie dopłaty do gryki w ramach interwencji „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” [5]. Interwencja ta premiuje wprowadzanie do zmianowania roślin z rzadziej używanych rodzin, np. takich jak rdestowate, do których należy gryka [5].

Źródła:

[1] https://przeglad-ogrodniczy.pl/rady/porady-prace/358-poplon-jakie-sa-korzysci-mulczowania-i-stosowania-nawozow-zielonych#:~:text=spulchnianie%20gleby%3B%20wydobywanie%20z%20g%C5%82%C4%99bszych%20warstw%20gleby%20potasu,poprzez%20rozleg%C5%82y%20system%20korzeniowy%3B%20popraw%C4%99%20aktywno%C5%9Bci%20biologicznej%20gleby%3B

[2] https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/gryka-na-miedzyplon-scierniskowy,134009.html

[3] https://www.agrofakt.pl/gryka-zwyczajna-uprawa-zastosowanie/

[4] https://agroprofil.pl/wiadomosci/uprawa/rosliny-poplonowe-duzy-wybor-trudny-wybor/

[5] https://www.wrp.pl/siej-gryke-i-siegaj-po-doplaty/

13.12.2023