Polityka prywatności

Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z serwisu i-Rolnik. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. chroni prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacje ogólne

RODO

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Obowiązek informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator danych osobowych przekazuje Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe z innego źródła i będzie to wymagane prawem, administrator danych osobowych przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy. W Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w zależności od okoliczności, w związku z korzystaniem z serwisu i-Rolnik.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany poniżej adres.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

IOD: Michał Ogórek,

ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

e-mail: iod@generali.pl

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Twoich danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Korzystanie z funkcjonalności serwisu i-Rolnik

Przeglądanie serwisu

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z serwisu i-Rolnik (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji,  zgodnie  z  przepisami  o  rozpatrywaniu  reklamacji  przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w oparciu o prezentacje użytkowników, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowym administratora danych osobowych, w oparciu o dane zebrane przy pomocy plików cookies i podobnej technologii (więcej informacji znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookies).

Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora danych osobowych). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

 1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
 2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie (m.in. podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

Informacja o wymogu podania danych

W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu i-Rolnik, dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) zbierane są automatycznie. W przypadku niektórych rodzajów plików cookies, będziemy zbierać dane osobowe tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę – w takich sytuacjach podanie danych osobowe jest dobrowolne.

Wtyczki portali społecznościowych

W serwisie i-Rolnik wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube). Ich stosowanie powoduje, że dany portal społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z serwisu przez danego użytkownika (również w przypadku, gdy użytkownik nie posiada profilu w ramach takiego portalu). Nie posiadamy wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Facebook

YouTube

 

Pliki cookies

Co to jest plik „cookie”?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

W serwisie i-Rolnik prowadzonym pod adresem www.i-rolnik.pl są wykorzystywane sesyjne pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia strony internetowej.

W jakim celu serwis korzysta z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane przez serwis i-Rolnik pozwalają na odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji i personalizowanie prezentowanych treści. Pozwalają one również mierzyć interakcje użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki cookies w celu dopasowania i poprawienia sposobu działania serwisu, jak również w celu mierzenia efektów akcji przeprowadzanych w ramach serwisu. Pliki cookies umożliwiają określanie Twoich upodobań, co pozwala na stałe podnoszenie jakości naszych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do kontaktu z Tobą za pomocą telefonu, maila czy poczty. Przykłady wykorzystania plików cookies w ramach serwisu:

 • dopasowanie reklam emitowanych na stronie www;
 • analizowanie preferencji użytkownika, jego aktywności w serwisie;
 • dostosowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej m. in. Google (remarketing);
 • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji na rzecz ubezpieczyciela, np. w Google, sieciach afiliacyjnych, programach partnerskich;
 • implementacja plików firm trzecich np. sieci afiliacyjnych za pośrednictwem Google Tag Manager – więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości określonych treści.

Ciasteczka naszych partnerów

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać cookies osób trzecich, czyli cookies zamieszczane na stronach serwisu przez naszych partnerów, tj.:

 • wordpress_logged_in_7a6c3927f1f3df83b3141bd3826c6b1b – w celu sprawdzenia zalogowania użytkownika;
 • wordpress_test_cookie – w celu sprawdzenia ustawień plików cookie.

Google Analytics

W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk / raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:

 • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;
 • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
 • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com. Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do serwisu. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookies, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.