Spis treści
Uprawy

Kukurydza – siew, nawożenie, ochrona

Siew kukurydzy, jej nawożenie oraz odchwaszczanie to trzy główne czynniki decydujące o opłacalności uprawy. W niniejszym artykule przypominamy kilka najważniejszych wskazówek na ten temat.

Siew kukurydzy – 6 najważniejszych elementów

Uprawa kukurydzy jest bardzo wrażliwa na prawidłowe przeprowadzenie siewu. Warto zwrócić uwagę na kluczowe parametry siewu, ponieważ często mają one decydujący wpływ na osiągany plon:

  1. Temperatura siewu kukurydzy wyznacza też jego termin (najwcześniej jest to druga połowa kwietnia5), jako że kukurydza jest rośliną ciepłolubną, która potrzebuje wysokiej temperatury zarówno do kiełkowania, jak i rozwoju siewek. Dla odmian dent można rozpocząć siew, kiedy temperatura gleby wynosi 10-12°C, a dla odmian typu flint – 8-9°C.2
  2. Gęstość siewu kukurydzy dopasowana do jej odmiany (zwykle 8-12 roślin na 1 m2).1 Im wcześniejsza odmiana kukurydzy, tym większe może być zagęszczenie nasion. Mniejsze zagęszczenie należy stosować dla odmian kukurydzy uprawianej na ziarno. Ważne jest też dopasowanie ilości wysiewu nasion do typu kolby: dla odmian typu flex stosuje się średnio wysokie zagęszczenie nasion, a dla typu fix wysokie.
  3. Gęstość siewu kukurydzy dopasowana do warunków glebowych. Tu warto ściśle stosować się do rekomendacji producenckich, które najlepiej odpowiadają na wymagania danej odmiany odnośnie jakości gleby.
  4. Głębokość siewu kukurydzy zależna od uwilgotnienia gleby. Nasiona kukurydzy powinny mieć kontakt z wilgocią glebową, dlatego należy dobierać głębokość siewu do aktualnych warunków pogodowych i zwięzłości gleby. Zwykle sieje się kukurydzę na głębokości 4-7 cm (im lżejsza gleba, tym głębiej).2
  5. Przygotowanie gleby do siewu. Najwłaściwsze jest wysiewanie kukurydzy na przeprowadzonej na pełną głębokość orce zimowej (20-25 cm), która pozytywnie wpływa na zasobność gleby w wodę. 1 Zaleca się także użycie pogłębiacza do zniszczenia podeszwy płużnej, osłabiającej wzrost i rozwój kukurydzy.
  6. Sposób siewu kukurydzy może być uproszczony – pasowy. Spulchnianie tylko wąskiego pasa gleby przeznaczonej pod wysiew pozwala zoptymalizować i czas, i koszty. Preferowana jest uprawa kukurydzy w rzędach o szerokości 75 cm.1

kukurydza siew nawozenie

Nawożenie kukurydzy

Precyzyjne ustalenie składu i dawek nawożenia kukurydzy możliwe jest tylko poprzez analizę gleby. Wiadomo jednak, że to azot jest pierwiastkiem plonotwórczym. Najlepiej sprawdza się nawożenie kukurydzy mocznikiem lub innymi, wolno działającymi nawozami azotowymi (saletra amonowa, roztwór saletrzano-amonowy RSM). Przedsiewne nawożenie kukurydzy na ziarno lub na kiszonkę z kolb przeprowadza się zwykle przed 20 kwietnia, a na kiszonkę przed 10 maja. Pozostałą dawkę (50-70%) azotu należy zastosować pogłównie aż do fazy wysokości roślin 20-20 cm.

Pobieranie przez kukurydzę azotu musi być wspierane przez dostarczenie roślinom innych niezbędnych mikro- i makroelementów. W przypadku mineralnego nawożenia kukurydzy na ziarno stosuje się więc dodatkowo zazwyczaj 60-100 kg P2O5/ha i 70-120 kg K2O/ha.2 W przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę ilości te wynoszą 40-110 kg P2O5/ha i 90-130 kg K2O/ha.2 Warto pamiętać, że w przypadku fosforu szczególnie ważne jest startowe nawożenie kukurydzy pod korzeń. Spośród mikroelementów najważniejszym jest dla kukurydzy magnez, którego najlepsze źródło stanowi wapno magnezowe.

Dobrym rozwiązaniem jest używanie nawozów kompleksowych, które stosuje się zwykle jesienią pod orkę, a na glebach lekkich minimum 7-10 dni przed wysiewem, pod uprawki wiosenne. Możliwe jest też uzyskanie dobrych plonów z upraw kukurydzy dzięki nawozom organicznym, jak obornik, gnojowica i gnojówka.2

Ochrona upraw kukurydzy przed chwastami

Uprawy kukurydzy są mocno narażone na atak chwastów, który może spowodować zmniejszenie plonu nawet o 80%2. Dotyczy to w szczególności upraw pasowych z zastosowaniem szerokich odstępów między rzędami. Zapobiegawczo zalecane jest bronowanie w początkowym okresie wzrostu oraz mechaniczne odchwaszczanie międzyrzędzi.

Dodatkowo konieczne jest zwalczanie chwastów herbicydami o szerokim spektrum działania, które działają selektywnie i na jednoliścienne i na dwuliścienne chwasty. Zwykle stosuje się minimum dwa różne preparaty z różnymi czynnikami aktywnymi a dawkę należy dopasować do stopnia zachwaszczenia, stanu uprawy kukurydzy oraz terminu zabiegu.8 Oprysk na chwasty w kukurydzy można stosować doglebowo i dolistnie. Niestety doglebowe używanie herbicydów ma niższą skuteczność w warunkach suszy, która pojawia się w Polsce już corocznie. Z drugiej strony, te dolistne mogą wpływać niekorzystnie na niektóre odmiany kukurydzy. W szczególności szkodliwy był acetochlor, obecnie już wycofany z listy oprysków na perz w kukurydzy.9 Szczegółowe zestawienie zalecanych w uprawie kukurydzy herbicydów nalistnych: https://www.wrp.pl/odchwaszczanie-powschodowe-kukurydzy-herbicydy-nalistne/

Więcej na temat uprawy kukurydzy:

Opłacalność upraw kukurydzy na ziarno i na kiszonkę

Źródła:

1 https://www.okiemrolnika.pl/uprawa/item/3040-siew-kukurydzy-wymagania-glebowe-uprawa-terminy

2 https://www.rynek-rolny.pl/artykul/uprawa-kukurydzy-wyjasniamy-najwazniejsze-zasady.html

3 https://www.target.com.pl/porady-i-inspiracje/uprawy/warzywa/kukurydza

4 https://agromix.com.pl/uprawa-kukurydzy/

5 https://agronews.com.pl/artykul/siew-kukurydzy-termin-glebokosc-obsada/

6 https://agroprofil.pl/wiadomosci/siew-kukurydzy-jak-siac-aby-uzyskac-wysoki-plon/

7 https://swiatrolnika.info/uprawy/zboza/siew-kukurydzy-krok-po-kroku-oto-zlote-zasady-warte-zastosowania.html

8 https://www.okiemrolnika.pl/uprawa/item/3172-oprysk-na-kukurydze-wiosenna-ochrona-roslin-niezwykle-wazna

9 https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/poprawki-na-perz-i-chwasty-prosowate-w-kukurydzy,119394.html

05.10.2022