Przy założeniu konta weryfikujemy adres e-mail lub numer telefonu podany przy zawarciu umowy. Niezgodność danych uniemożliwi rejestrację. Jeśli chcesz dokonać autoryzacji danych za pomocą numeru telefonu - podaj swój numer przy rejestracji.