Spis treści
Uprawy

Wypalanie traw – niebezpieczna i zakazana praktyka

Przełom zimy i wiosny to okres częstych pożarów, spowodowanych między innymi wypalaniem traw oraz nieużytków rolnych. Zdarzenia te stanowią poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Dlaczego wypalanie traw jest niebezpieczne i zakazane

Praktyka wypalania łąk, pastwisk, ugorów lub trzcinowisk jest przede wszystkim niebezpieczna dla życia i zdrowia ludzi, a także posiadanego przez nich mienia.

Ponadto, jest też praktyką, która nie ma uzasadnienia agrotechnicznego. Pożar ma to do siebie, że niszczy niezwykle ważną warstwę próchnicy, a przy okazji tracą życie zwierzęta i mikroorganizmy odpowiadające za utrzymanie biologicznej równowagi. W konsekwencji gleba staje się jałowa i potrzeba długiego czasu, aby się zregenerowała.

Dodatkowo, pożar jest żywiołem niedającym się kontrolować. W sposób nieprzewidywalny może się rozprzestrzeniać i objąć swoim zasięgiem na przykład pobliski las.

Brak realnych korzyści z wypalania traw i negatywny wpływ na środowisko decyduje o tym, że praktyka ta jest prawnie zakazana.

Kary za wypalanie traw

O zakazie wypalania traw wprost mówi ustawa o ochronie przyrody i o lasach. Kodeks wykroczeń przewiduje następujące kary:

  • nagana,
  • areszt,
  • grzywna w wysokości 5-20 tys. zł,
  • pozbawienie wolności do 10 lat (jeśli w przypadku wypalania dojdzie do wybuchu pożaru stanowiącego zagrożenie dla ludzi lub posiadanego przez nich mienia).

Kary może też nakładać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie lub obszarowe PROW, jest zobowiązany do niewypalania traw. Jeśli złamie ten zakaz, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. ARiMR może zmniejszyć wszystkie wypłaty na rzecz rolnika o 1 proc. lub więcej. W przypadku świadomego wypalania Agencja może potrącić nawet 25 proc. wartości przyznanych środków. W najbardziej skrajnej sytuacji, jeśli ARiMR stwierdzi uporczywe łamanie zakazu wypalania traw, rolnik może zostać pozbawiony całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Udział rolników w wypalaniu traw

ARiMR prowadzi kontrole w zakresie wypalania traw przez rolników. Pocieszającym faktem jest to, że właściciele gospodarstw w marginalnym stopniu uczestniczą w tym procederze.

W latach 2015-2021 Agencja nałożyła kary na 137 rolników. W ostatnim czasie ARiMR odnotowuje zaledwie kilka lub kilkanaście przypadków rocznie.

Źródło: ARiMR

Zdjęcie: fish96 / pixabay

09.03.2022