Centrum pomocy

Wybierz temat:

Centrum pomocy

Zima z ubezpieczeniem maszyn


Jakie są nagrody w akcji promocyjnej "Zima z ubezpieczeniem maszyn"?

Nagrodami są karty podarunkowe Allegro o wartości 50 zł. W ramach akcji pula dostępnych nagród wynosi 2 900 szt.


Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać kartę podarunkową Allegro?

Musisz spełnić następujące warunki:

  • zawrzeć w Czasie trwania Akcji Promocyjnej za pośrednictwem uprawnionego Przedstawiciela Generali umowę ubezpieczenia Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy w Generali, która będzie umową nową (taką, która nie jest kontynuacją innej umowy ubezpieczenia w ramach produktu Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy; umową nową nie będzie więc przedłużenie przez uczestnika trwającej już umowy ubezpieczenia Generali Agro Ekspert lub Sprzęt Rolniczy na kolejny rok ubezpieczenia),
  • opłacić składkę wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1);
  • zalogować się do portalu i-Rolnik i wypełnić formularz „Zima z ubezpieczeniem maszyn” w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2023 r. (link https://i-rolnik.pl/promocje/zima-z-ubezpieczeniem-maszyn/ ), w ramach którego należy podać numer zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1), oraz zaakceptować Regulamin.

Gdzie znajdę formularz promocyjny?

Link do formularza znajduje się na stronie głównej w widoku dla zalogowanych użytkowników, niedaleko Pogody.

Bezpośredni link:

https://i-rolnik.pl/promocje/zima-z-ubezpieczeniem-maszyn/


Do kiedy mogę wypełnić formularz "Zima z ubezpieczeniem maszyn"?

Do 10 marca 2023 roku. Pamiętaj jednak, że akcja promocyjna może się zakończyć szybciej, jeśli pula e-kodów zostanie wyczerpana.

Nie odkładaj więc z wypełnienia formularza na ostatnią chwilę.


Wypełniłem formularz promocyjny – co teraz?

Po wypełnieniu przez Ciebie zgłoszenia potrzebujemy kilku dni na zweryfikowanie danych. Sprawdzamy na przykład, czy zgłoszona przez Ciebie umowa spełnia warunki, czyli czy jest umową nową i czy obejmuje ubezpieczenie agro casco.

Jeśli wszystko jest w porządku, to wysyłamy do Ciebie kartę podarunkową Allegro e-mailowo – z adresu mailing@info.generali.pl.


Ile będę czekał na wiadomość z kartą podarunkową?

Na weryfikację Twojego zgłoszenia mamy kilka dni – w ciągu 10 dni roboczych powinniśmy wysłać do Ciebie kartę podarunkową Allegro.

Z reguły jednak okres ten jest dużo krótszy i większość osób otrzymuje kartę szybciej, 1-5 dni od momentu wypełnienia formularza promocyjnego.


Ile kart mogę otrzymać w ramach akcji?

Obowiązuje limit jednej karty na uczestnika.


Mam konto firmowe, czy mogę wziąć udział w akcji promocyjnej?

Akcja promocyjna skierowana jest tylko dla osób fizycznych, użytkownicy firmowi nie mogą w niej uczestniczyć.


Dlaczego po wejściu na stronę z formularzem promocyjnym nie mam możliwości zgłoszenia polisy do akcji?

Oto kilka powodów, dlaczego formularz może nie być dostępny:

  • nie jesteś zalogowany w serwisie,
  • masz konto firmowe,
  • nie masz jeszcze zawartej odpowiedniej umowy,
  • już przesłałeś zgłoszenie,
  • pula kart podarunkowych się wyczerpała,
  • akcja zakończyła się.

Komu przysługuje karta podarunkowa – osobie ubezpieczającej czy ubezpieczonej?

Karta przysługuje osobie ubezpieczającej, czyli tej, która zawiera umowę ubezpieczenia.

Tylko ta osoba może założyć konto w i-Rolniku i zgłosić swoją polisę do akcji promocyjnej.

Kim jest ubezpieczający, kim ubezpieczony? Więcej informacji tutaj:

Ubezpieczający, ubezpieczony, ubezpieczyciel – różnice


Wskazałem błędny numer polisy w formularzu promocyjnym. Jak poprawić zgłoszenie?

Jeśli przypadkowo wskazałeś w formularzu promocyjnym nie tę polisę, co trzeba, to napisz do nas na irolnik@generali.pl.

Nie masz na ten moment możliwości edycji swojego zgłoszenia, dlatego konieczne jest działanie z naszej strony i poprawa tego w systemie.

Akcja ma ograniczoną pulę nagród i w przypadku ustalania kolejności przyznania kart bierzemy pod uwagę datę wypełnienia formularza „Zima z ubezpieczeniem maszyn”. W tej sytuacji, gdy zgłosiłeś złą umowę do akcji, nie masz powodu do niepokoju. Datą zgłoszenia jest dzień, kiedy wypełniłeś formularz (nawet błędnie). Pamiętaj tylko o tym, aby skontaktować się z nami w celu poprawienia danych.


Informacje dodatkowe

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji: Regulamin_Zima z ubezpieczeniem maszyn_2022