Centrum pomocy

Wybierz temat:

Centrum pomocy

Jesienne uprawy z e-kodem 2023Pierwszy raz biorę udział w promocji za pośrednictwem i-Rolnika. Czy znajdę gdzieś dokładną instrukcję, która krok po korku pokaże mi, co powinienem zrobić?

Tak, dokładną instrukcję znajdziesz na tej stronie:

https://i-rolnik.pl/promo/


Co muszę zrobić, aby otrzymać e-kod za ubezpieczenie upraw?

Wystarczy, że wykonasz następujące czynności:

 • wykupisz do 30 listopada 2023 roku ubezpieczenie upraw ze składką minimum 300 zł (płatną przez osobę ubezpieczającą),
 • dokonasz płatności za polisę,
 • zalogujesz się do i-Rolnika i wypełnisz formularz „Jesienne uprawy z e-kodem 2023” – pamiętaj, aby przy zgłoszeniu wskazać polisę, która spełnia warunek minimalnej składki.

Ważne jest to, abyś wykonał te czynności jak najszybciej, ponieważ pula e-kodów za ubezpieczenie upraw jest ograniczona i wynosi 15 000 sztuk.

Potrzebujesz dokładniejszej instrukcji – wejdź na stronę https://i-rolnik.pl/promo/

Jeśli otrzymasz od nas e-kod za ubezpieczenie upraw, to pamiętaj o tym, że masz szansę na drugi e-kod – za zawarcie w czasie trwania promocji umowy ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne ze składką co najmniej 300 zł.

Pamiętaj, że przy ustalaniu kolejności przyznawania pierwszego e-kodu decyduje data  wypełnienia formularza „Jesienne upraw z e-kodem 2023” – nie zwlekaj więc z działaniem w tym zakresie.


Na mojej polisie pojawiła się grafika informująca o promocji? Czy to oznacza, że otrzymam e-kod?

Grafika ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje otrzymania e-kodu. Pojawia się na polisach, które spełniają warunek składki (minimum 300 zł) i na których ubezpieczającym jest osoba fizyczna.

Jeśli chcesz otrzymać e-kod, koniecznie wypełnij jak najszybciej formularz „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”, który jest dostępny w i-Rolniku dla zalogowanych użytkowników.


Co muszę zrobić, aby otrzymać drugi e-kod w ramach promocji?

Po pierwsze – musisz otrzymać od nas e-kod za ubezpieczenie upraw.

Po drugie – w okresie promocji musisz zawrzeć ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne ze składką co najmniej 300 zł.

Nie ma znaczenia, kiedy wykupiłeś taką polisę – przed czy po zawarciu umowy ubezpieczenia upraw. Ważne jest to, abyś ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne zawarł w czasie trwania promocji, tj. od 25 września do 31 grudnia 2023 roku.

W tym przypadku nie musisz wypełniać dodatkowego formularza ani wykonywać dodatkowych czynności. Jeśli otrzymałeś e-kod za ubezpieczenie upraw, to sprawdzamy, czy masz polisę kwalifikującą się do otrzymania drugiego e-kodu. Jeśli tak, to przesyłamy do Ciebie e-kod na adres e-mail przypisany do Twojego konta w i-Rolniku.


Czy drugi e-kod otrzymam za kontynuację ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne?

Tak, umowy Generali Gospodarstwo Rolne, będące kontynuacją ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, upoważniają do otrzymania drugiego e-kodu.

Nie ma więc znaczenia, czy kontynuujesz umowę, czy też pierwszy raz ubezpieczasz gospodarstwo w Generali Agro.

Najważniejsze jest to, aby umowa spełniała warunek minimalnej składki (co najmniej 300 zł) i aby była zawarta w czasie trwania promocji, czyli od 25 września do 31 grudnia 2023 roku.


Nie mogę znaleźć formularza "Jesienne uprawy z e-kodem 2023". Gdzie go znajdę?

Link do formularza znajduje się na górze strony głównej, po zalogowaniu.

Bezpośredni link do formularza to:

Jesienne uprawy z e-kodem 2023


Do kiedy muszę wypełnić formularz „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”?

Formularz będzie aktywny do 10 stycznia 2024 roku, jeśli pula e-kodów w ramach promocji będzie dostępna.

Jeśli w ramach promocji 15 tysięcy uczestników otrzyma e-kody za ubezpieczenie upraw, formularz zostanie wyłączony wcześniej.


Kiedy otrzymam e-kod?

E-kod za ubezpieczenie upraw przesyłamy w ciągu 10 dni roboczych od momentu wypełnienia przez Ciebie formularza „Jesienne ubezpieczenie upraw z e-kodem 2023” – o ile weryfikacja Twojego zgłoszenia zakończyła się pozytywnie.

Dodatkowy e-kod za ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne przesyłamy w ciągu 10 dni roboczych od momentu:

 • przesłania przez nas e-kodu za ubezpieczenie upraw (jeśli w momencie dostarczenia tego e-kodu miałeś już zawartą umowę Generali Gospodarstwo Rolne spełniającą warunki promocji),
 • zawarcia umowy uprawniającej do otrzymania drugiego e-kodu (jeśli w momencie otrzymania e-kodu za ubezpieczenie upraw nie miałeś jeszcze zawartej umowy Generali Gospodarstwo Rolne).

E-kody wysyłamy na adres przypisany do Twojego konta w i-Rolniku – nadawcą wiadomości jest mailing@info.generali.pl


Minęło sporo czasu, a nie otrzymałem jeszcze obiecanego e-kodu. Co zrobić?

W pierwszej kolejności sprawdź wszystkie foldery swojej poczty – zwłaszcza Oferty, SPAM. Odszukaj wiadomości od mailing@info.generali.pl

Jeśli nie odnajdujesz e-maila, napisz na irolnik@generali.pl. Ustalimy, dlaczego e-kod nie został do Ciebie wysłany, w razie potrzeby wyślemy go ponownie.

E-kodu mogłeś nie otrzymać również z innych powodów:

 • Twoja polisa została anulowana – z uwagi na brak płatności,

Twoja polisa nie spełniała warunków promocji związanych z wysokością składki.


Jaką wartość mają e-kody?

Jeden e-kod w ramach promocji ma wartość 150 zł.


Jak długo ważne są e-kody?

E-kody ważne są bezterminowo.


Jak mam wykorzystać e-kod?

E-kod to 13 cyfr, które prześlemy e-mailem.

Wykorzystanie e-kodu jest bardzo proste – wystarczy, że przy zakupach podasz go kasjerce/kasjerowi lub wpiszesz go na ekranie kasy samoobsługowej.

Nie musisz wykorzystywać e-kodu za jednym razem – kwotę 150 zł możesz rozłożyć na kilka wizyt w sklepie.


Nie mam konta w i-Rolniku i nie mogę wypełnić formularza „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”.  Co powinienem zrobić?

Nie zwlekaj, zarejestruj się.

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego?

 • podaj numer polisy związany z ubezpieczeniem rolnym Generali Agro (np. upraw, gospodarstwa, maszyn rolniczych) – może to być na przykład umowa zawarta kilka dni temu albo jesienią 2022 roku;
 • wpisany adres e-mail lub numer telefonu musi być taki sam jak na polisie.

Czy minimalna składka z ubezpieczenia upraw, która upoważnia do otrzymania e-kodu, obejmuje dopłatę z budżetu państwa?

Nie, bierzemy pod uwagę składkę, którą będziesz musiał opłacić jako ubezpieczający. Obejmuje ona kwotę wynikającą z ubezpieczenia upraw bez uwzględnienia dopłaty z budżetu państwa oraz ubezpieczeń dodatkowych, które możesz wykupić w ramach polisy uprawowej (np. ubezpieczenie ziemiopłodów, następstw nieszczęśliwych wypadków lub ochrony prawnej).


W jaki sposób ustalamy kolejność zgłoszeń do akcji promocyjnej?

Pod uwagę bierzemy datę wypełnienia formularza „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”, który jest dostępny dla zalogowanych użytkowników i-Rolnika. Nie liczy się więc data zawarcia umowy ubezpieczenia upraw.

Przykład:

Osoba 1 – zawarcie umowy ubezpieczenia upraw 1 października, wypełnienie formularza 20 listopada

Osoba 2 – zawarcie umowy ubezpieczenia upraw 4 listopada, wypełnienie formularza 6 listopada

W tym przypadku osoba 2 szybciej otrzyma e-kod od osoby 1, pomimo późniejszego zawarcia umowy.

Każda z tych osób, jeśli otrzyma e-kod za ubezpieczenie upraw, ma szansę na drugi e-kod za zawarcie umowy ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne ze składką minimum 300 zł – polisa musi być jednak wykupiona w okresie trwania promocji, tj. od 25 września do 31 grudnia 2023 roku.


Dlaczego nie mogę wypełnić formularza „Jesienne uprawy z e-kodem 2023"?

Może być kilka powodów:

 • nie jesteś zalogowany w serwisie,
 • Twoje konto w serwisie jest założone na firmę (REGON),
 • nie wykupiłeś jeszcze ubezpieczenia upraw,
 • już przesłałeś zgłoszenie,
 • pula e-kodów się wyczerpała,
 • akcja zakończyła się.

Ile e-kodów mogę otrzymać?

W ramach akcji możesz otrzymać maksymalnie jeden e-kod za ubezpieczenie upraw i jeden e-kod za ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne – łącznie więc dwa e-kody.

Nie ma takiej możliwości, abyś otrzymał e-kod tylko za ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne. Dopiero otrzymanie e-kodu za ubezpieczenie upraw sprawia, że masz możliwość dostania drugiego e-kodu za ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne.

Z drugiej zaś strony, jeśli zawarłeś przykładowo dwie umowy ubezpieczenia upraw i na każdej z nich składka wynosi co najmniej 300 zł, to też otrzymasz jeden e-kod.


Wykupiłem ubezpieczenie upraw – polisa jest jednak niewidoczna w i-Rolniku. Nie mogę więc wypełnić formularza związanego z promocją. Co zrobić?

Polisy w i-Rolniku widoczne są chwilę po ich wystawieniu przez agenta. Wejdź na stronę „Moje polisy” i zobacz, czy stosowna umowa jest widoczna. Jeśli nie, skontaktuj się z nami – napisz na irolnik@generali.pl i podaj nam dane, które pozwolą zdiagnozować sytuację (imię i nazwisko, numer polisy).

Pamiętaj, że w serwisie widoczne są polisy zawarte przez Ciebie – to znaczy takie, na których jesteś osobą ubezpieczającą.


Nie mogę się zalogować. Co zrobić?

Możliwe, że Twoje konto jest zablokowane z uwagi na nieudane próby logowania (np. błędne hasło).

Prośbę o odblokowanie konta wyślij na irolnik@generali.pl


Materiał marketingowy

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Warunki promocji znajdują się w Regulaminie akcji „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”.

Regulamin „Jesienne uprawy z e-kodem 2023”