Centrum pomocy

Wybierz temat:

Centrum pomocy

Uprawy


Kiedy powinienem zgłosić szkodę?

Niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu.


Jak wygląda obliczanie odszkodowania spowodowanego gradem?

Rzeczoznawca określa ubytek w plonie, wyrażając go w procentach.

Ile otrzymasz odszkodowania?

Za 12% ubytku w plonie otrzymasz 12% sumy ubezpieczenia
uszkodzonej części pola.


Czy w odszkodowaniu ma zastosowanie udział własny?

Udział własny stosowany jest wyłącznie przy likwidacji szkody upraw warzyw i owoców.


Czy mogę zlikwidować uprawę? (zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)

Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez naszego rzeczoznawcę. Do tego czasu nie możesz zmienić stanu upraw, chyba że w formie pisemnej uzgodnisz to z nami.


Czy odpowiadamy za szkody spowodowane nagromadzeniem się wody w wyniku deszczu?

Tak, jeśli powstały wskutek nagromadzenia się wody w wyniku deszczu nawalnego.

Dodatkowe warunki:

  • wykupienie klauzuli szczególnej nr 1.1 lub 1.3,
  • doszło do wystąpienia erozji wodnej,
  • szkoda wystąpiła na powierzchni nie mniejszej niż 10% (pola do 10 ha) lub nie mniejszej niż 5% (pola co najmniej 10 ha),
  • dotyczy zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych,
  • wygnicie roślin nastąpiło do dnia 30 września w roku zbiorów.

Na czym polega kompensacja w plonie?

Kompensacja polega na zdolnościach roślin do regenerowania się i dążenia do wyrównania strat w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to zanika.