Żniwa, czyli jak dobrze się przygotować do prac polowych, cz. 1

W rolnictwie rozpoczyna się najintensywniejszy okres pracy, czyli żniwa rzepakowe i zbożowe z użyciem wielkogabarytowych maszyn. Widać je nie tylko na polach, ale również na drogach dojazdowych. Intensywne użytkowanie zwiększa ryzyko wypadków czy awarii, warto więc pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i sprawdzić ważność oraz zakres ubezpieczenia.

Lato to czas zbiorów, a więc okres decydujący o powodzeniu produkcji rolniczej. W ciągu dwóch, trzech tygodni trzeba zebrać z pól to, na co rolnik pracował cały rok. Dlatego przygotowanie maszyn, bez których nie da się przeprowadzić zbiorów, zaprząta wiele uwagi. Niestety, czasem nawet pomimo najwyższej dbałości o sprzęt, dochodzi do wypadków. Sprzyjają im intensywne użytkowanie, a czasem też wysokie letnie temperatury, dlatego tak ważne jest, aby racjonalnie zarządzić ryzykiem i wybrać ubezpieczenie dobrej jakości, które pozwoli na zachowanie płynności finansowej gospodarstwa w razie wystąpienia niekorzystnych okoliczności.

W każdym sezonie zgłaszane są bardzo poważne i kosztowne szkody sprzętu rolniczego. Pożar kombajnu wartego ponad 500 tys. zł, ładowarki teleskopowej za 200 tys. zł czy prasy zwijającej o wartości 110 tys. zł. Strata maszyny to zawsze poważny problem dla rolnika. Najważniejsze jest wtedy uzyskanie odszkodowania i skrócenie czasu przestoju w pracach polowych.

Na czym polega ubezpieczenie maszyn rolniczych?

Agro Ekspert to produkt ubezpieczający: ciągnik, kombajn, maszyny ciągnione, zawieszane czy też maszyny stacjonarne, urządzenia, wyposażenie budynków (np. inwentarskich, magazynowych i gospodarczych). Proponujemy cztery warianty: Prestiż, Premium, Basic i OC komunikacyjne. Możliwości zabezpieczenia jest sporo i są dostosowane do wymagań zarówno tych, którzy poszukują ubezpieczeń podstawowych, jak i chcących być pod pełną ochroną. Oferty różnią się między sobą zakresem ubezpieczenia Agro Casco, NNW kierowcy i pasażerów. Dostępne są też OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich czy ubezpieczenie ochrony prawnej (OP).

W zależności od potrzeb, rolnik lub przedsiębiorstwo rolne może ubezpieczyć sprzęt rolniczy w różnym zakresie.
Najważniejsze z nich to:

All risk

Czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego). Inaczej mówiąc – najwygodniejsza formuła ubezpieczenia dla rolnika, oznaczająca, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Okres ubezpieczenia

W zależności od czasu wykorzystywania określonego sprzętu w pracach polowych, istnieje możliwość ubezpieczenia na 3, 6 i 12 miesięcy. Można także zawrzeć polisę wieloletnią – na 2 lub 3 lata.

Przedostanie się ciała obcego

Jedną z bardzo częstych awarii podczas prac polowych czy też wypadków jest przedostanie się ciała obcego do wnętrza pracującej maszyny, takiej jak kombajn czy sieczkarnia. Takim ciałem obcym może być kamień, kawałek metalu albo gałąź leżąca na polu, która może spowodować bardzo rozległe uszkodzenia, a co za tym idzie – kosztowną  naprawę.

Szkody w przewożonym ładunku

Concordia jako jedyna na rynku ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju ryzyko. Mówimy o sytuacji, w której dojdzie, na przykład, do pożaru kombajnu ze zbiornikiem pełnym pszenicy. W takim zbiorniku może być nawet 5 ton ładunku! Odpowiadamy za taką szkodę.

Kradzież maszyny rolniczej

Niezależnie od miejsca jej garażowania lub przechowywania, nawet z pola gdzie maszyna pracowała.

Stała suma ubezpieczenia

Gdy wystąpi szkoda częściowa w maszynie i zostanie wypłacone odszkodowanie, suma ubezpieczenia wskazana na polisie nie zmniejsza się i obowiązuje aż do końca ochrony.

Szkoda w szybie

Niezależnie od przyczyny powstania szkody, Concordia odpowiada za zniszczone szyby w maszynach rolniczych.

Dodatkowe ubezpieczenie maszyn

Pamiętajmy o ubezpieczeniu dodatkowego wyposażenia maszyn. W przypadku kombajnu: stół do rzepaku, heder, wózek transportowy hederu, GPS. W przypadku sieczkarni – wszelkiego typu przystawki do zbioru różnych gatunków roślin. Przy ciągnikach często zapomina się o przednim TUZ czy WOM, ładowaczach czołowych TUR i przystawkach do nich. Współczesne maszyny – jak rozsiewacze nawozów, siewniki, opryskiwacze, prasy – posiadają komputery sterujące, które często doznają różnych uszkodzeń mechanicznych czy przepięć. Warto je wskazać na polisie.

Foto 1. Ciągnik z przednim TUZ

Foto 2. Ładowacz czołowy TUR

Foto 3. Opryskiwacz

Foto 4. Sterownik do opryskiwacza

Agro Casco

Nasz produkt to Agro Casco, a nie auto casco z klauzulami maszyn budowlanych. Szkody Casco są widoczne dla ubezpieczenia samochodu. Nie patrzymy na szkody z samochodu przy ubezpieczeniu maszyn. Mamy swój bonus malus dla maszyn.

Amortyzacja sprzętu

Nie potrącamy zużycia technicznego części nawet do 15 lat eksploatacji.
W ramach wariantu Premium nie naliczamy zużycia technicznego za szkody częściowe przez 10 lat, a w Prestiż przez 15. Oznacza to, że kiedy wystąpi szkoda, np. pęknięcie szyby w maszynie wyprodukowanej w 2010 roku, to zapłacimy jak za nową, bo to 10 rok eksploatacji. Jeżeli do szkody dojdzie w 11 roku użytkowania, to w Premium naliczymy 8% zużycia i o te 8% pomniejszymy kwotę odszkodowania.

W drugiej części artykułu, już za tydzień, przybliżymy tematykę szkód w sprzęcie rolniczym  i ich likwidacji.

Autorami artykułu są Szymon Małaczyński i Jacek Staśkiewicz – Eksperci Agro