Opony pod ochroną | Czy znasz Agro Eksperta?

Tak, chronimy nawet opony! W ramach produktu Agro Ekspert (w wariantach Premium i Prestiż) oferujemy naszym klientom wsparcie w przypadku uszkodzenia ogumienia pojazdu, nawet jeśli nic innego się nie stało.

Gdy uszkodzeniu ulegnie tylko opona, pokrywamy koszt jej wymiany do kwoty 5 tys. zł.

W przypadku uszkodzenia opony wraz z innymi elementami (np. felgą), wskazany limit nie obowiązuje i taka szkoda rozliczana jest jak każda inna szkoda częściowa, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia agro casco.

Pomożemy nawet wtedy, gdy „złapiesz gumę”. Z Concordią się opłaca!

Obraz ykaiavu z Pixabay