Najważniejsze zasady ubezpieczenia upraw od ryzyka huraganu i deszczu nawalnego

Ryzyko huraganu i deszczu nawalnego, a ubezpieczenie upraw zbóż ozimych i rzepaku ozimego

 1. Odpowiedzialność Concordii rozpoczyna się z 15. dniem od zawarcia umowy ubezpieczenia.
 2.  Symptomy szkód w roślinach dotkniętych huraganem:
 • wyrwania z naturalnego podłoża,
 • złamania,
 • naderwania,
 • oderwania,
 • pęknięcia lub zgięcia,
 • wywiania.
 1. Symptomy szkód w roślinach dotkniętych deszczem nawalnym:
 • erozja wodna powodująca wyrwania roślin lub nasion z naturalnego podłoża lub ich wypłukanie wraz z wierzchnią warstwą gleby,
 • zamulenie roślin lub nasion z zaskorupieniem utrudniające lub uniemożliwiające wzejście rośliny,
 • w roślinach lub ich częściach: złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania, oderwania.
 1. Szkoda zostaje uznana, jeżeli ubytek w plonie wyniesie nie mniej niż 8% na polu lub jego części w przypadku wykupienia klauzuli szczególnej nr 1, 1.1, 1.2. 10%, gdy rolnik nie zdecydował się na rozszerzenie zakresu o wspomnianą klauzulę.
 2. W szkodach spowodowanych huraganem, których symptomem jest wyleganie korzeniowe zbóż ozimych, szkoda ustalana jest w sposób ryczałtowy:
 • 15% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej (faza rozwoju 59 BBCH) do końca fazy kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH),
 • 10% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju 77 BBCH).
 1. Jeśli szkoda całkowita wystąpi w terminie, który pozwala na założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie wyniesie 25% sumy ubezpieczenia. Jeśli założenie uprawy alternatywnej nie będzie jeszcze/już możliwe, odszkodowanie wyniesie 95% sumy ubezpieczenia.
 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa do zakończenia pełnej dojrzałości roślin (koniec stadium 89 kodu BBCH).

UWAGA! Concordia odpowiada za szkody spowodowane zastoiskami wodnymi tylko jeżeli została wykupiona klauzula szczególna nr 1.1.

Ubezpieczaj swoje uprawy z Concordią – naprawdę warto!