Coraz mniej ognisk ptasiej grypy, Concordia Produkcja Zwierzęca – wznowienie sprzedaży

W ostatnim czasie na bieżąco monitorowaliśmy sytuację występowania ptasiej grypy w Polsce. Z przyjemnością informujemy, że odnotowaliśmy znaczący spadek częstotliwości pojawiających się ognisk choroby.

Ale czy to oznacza, że producenci drobiu mogą czuć się bezpieczni?

Otrzymaliśmy wiele zapytań dotyczących możliwości ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od utraty zysku, dlatego – w trosce o naszych klientów – zdecydowaliśmy się podjąć wspólną walkę z ptasią grypą i wznowić sprzedaż produktu!

Produkt Concordia Produkcja Zwierzęca

Stanowi zabezpieczenie finansowe dla właścicieli drobiu na wypadek blokady fermy w przypadku wystąpienia ptasiej grypy oraz Salmonelli, zarówno w ognisku choroby, jak i obszarach objętych restrykcjami.

Zwracamy to, czego nie zwróci państwo. Dlaczego? Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje tylko właścicielowi fermy będącej ogniskiem choroby. Producent ma prawo wystąpić o zwrot kosztów za padłe zwierzęta, paszę czy sprzęt, jednak kwota ta nie pokryje strat związanych z długotrwałym zablokowaniem produkcji w gospodarstwie. Również producenci drobiu usytuowani w obrębie poszkodowanej fermy zostają objęci licznymi restrykcjami w przemieszczaniu zwierząt, bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

Nasze ubezpieczenie obejmuje ryzyka takie jak przegrzanie, awaria systemu wentylacji oraz straty wynikające z przerwania produkcji zwierzęcej, różnicy cen sprzedaży, koszty utylizacji zwierząt i wiele innych skutków zdarzeń, które mogą dotknąć zwierzęta fermowe.

Polisa Concordii stanowi kompleksową ochronę dla każdego odpowiedzialnego producenta drobiu, łącząc w sobie ryzyko wystąpienia chorób oraz awarii systemów już istniejących na fermie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pośrednikami!