Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia – KRIR apeluje do MRiRW

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do ministerstwa rolnictwa o analizę możliwości wprowadzenia zmian w ustawie dot. ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Izba rekomenduje, aby zakres dotowanego ubezpieczenia zwierząt obejmował również padnięcie zwierzęcia.

Obecnie możliwe jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich m.in. od uboju z konieczności. KRIR w ten sposób argumentuje potrzebę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: „Przychody gospodarstw hodowlanych są w znacznej mierze zależne od stanu zdrowia i kondycji zwierząt. Rolnicy dokładają wszelkich starań, aby zwierzęta były utrzymywane w odpowiednich warunkach bytowych, co gwarantuje optymalny zysk. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo wzorowego prowadzenia hodowli z przyczyn niezależnych od rolnika, zwierzęta mogą utracić wartość hodowlaną lub nawet paść. Powoduje to duże straty w gospodarstwie i generuje dodatkowe koszty związane z uzupełnieniem stada”.

Resort rolnictwa zaznaczył, że przy zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich rozważy wprowadzenie dopłat do składek za ubezpieczenie zwierząt od padnięcia.

Źródło: AgroNews

Obraz Marta Wróblewska z Pixabay