Od 1 lipca łatwiejsza rejestracja

Do tej pory w serwisie i-Rolnik zarejestrować się mogły osoby, które przy zawarciu umowy ubezpieczenia podały swój adres e-mail. Teraz wystarczy, że użytkownik w formularzu rejestracyjnym wskaże numer telefonu, który wcześniej podał przy wykupieniu polisy.

Zmiana dotyczy tylko rejestracji dla osób fizycznych.


Warunki rejestracji od 1 lipca

Rejestracja dla osób fizycznych zakończy się pomyślnie, jeśli:

  1. Dane podane w formularzu (imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail lub numer telefonu) będą zgodne z danymi na polisie.
  2. Zgłoszony w formularzu numer polisy dotyczy ubezpieczenia rolnego (upraw, maszyn, gospodarstwa, produkcji zwierzęcej, koni). Nie musi być to nowa umowa – wystarczy, że zawarto ją w ciągu ostatnich 39 miesięcy.

Po spełnieniu tych warunków na adres e-mailowy rolnika przesyłamy e-mail z linkiem aktywacyjnym. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości, ustawić bezpieczne hasło i wszystko gotowe!


Bezpieczne hasło

Dodatkowo przypominamy o zasadach dotyczących ustawiania hasła. Zachęcamy do tego, aby było trudne do rozszyfrowania i zawierało co najmniej:

  • jedną małą literę,
  • jedną wielką literę,
  • jedną cyfrę,
  • jeden znak specjalny.

Hasło nie powinno zawierać spacji oraz typowo polskich liter (np. ą, ę).

Zapraszamy do rejestracji!