ARiMR wydłuża składanie wniosków do 30 czerwca

W związku z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla:

  • „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w ramach „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”
  • „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy zostaje przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Do tej daty zostaje wydłużony również termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Więcej o sposobie i szczegółach składanych wniosków można dowiedzieć się z informacji umieszczonych przez agencję odpowiednio:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D i restrukturyzacja małych gospodarstw

Źródło: ARiMR