ARiMR, pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwai akwakultury.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: info@arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

Obraz yamabon z Pixabay 


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

29.06.2020 |Polska fotowoltaika piąta w Europie. Dlaczego nie na podium?

26.06.2020 | 20 minut mocnej ulewy, rok pracy zrównany z ziemią

24.06.2020 | Jajko czy kura, kilka słów o drobiu i zagrożeniach w produkcji

23.06.2020 | Dlaczego warto pomyśleć o ubezpieczeniu upraw

22.06.2020 | Eksperci Concordii w wywiadzie dla portalu farmer.pl

17.06.2020 | Żniwa, czyli jak dobrze się przygotować do prac polowych, cz. 2

10.06.2020 | Żniwa, czyli jak dobrze się przygotować do prac polowych, cz. 1

09.06.2020 | John Deere w promocji – zniżka na Agro Casco

05.06.2020 | Rolnicy też walczą z koronawirusem

03.06.2020 | Kolorowa alternatywa – kilka słów o fioletowych ziemniakach

27.05.2020 | Koń jaki jest, każdy widzi 

13.05.2020 | Granatowe złoto, czyli coś więcej o borówce amerykańskiej