VIII Międzynarodowa Konferencja Borówkowa

Concordia Ubezpieczenia, należąca do Grupy Generali, po raz kolejny została sponsorem Konferencji Borówkowej.

Konferencja odbyła się 4, 5 i 6 marca 2020 roku w Jachrance.

Odmiennie w stosunku do poprzednich lat, pierwszy dzień konferencji poświęcony został zakładaniu plantacji. Kolejny dzień spotkania miał charakter naukowo – konferencyjny, z udziałem najlepszych specjalistów z branży. Przybliżyli oni aktualne, produkcyjne i rynkowe zagadnienia dotyczące uprawy borówki. Ostatni dzień był poświęcony na pokazy plenerowe w gospodarstwie w Dolecku koło Skierniewic, gdzie w praktyce zapoznać się można było z cięciem krzewów oraz pokazem maszyn.

Podczas Konferencji przedstawiciele Concordii Ubezpieczenia odpowiadali na pytania zainteresowanych plantatorów, jak najskuteczniej zarządzać ryzykiem podczas uprawy borówki poprzez wybór odpowiedniego ubezpieczenia.

Zarządzanie ryzykami związanymi z koniunkturą, możliwościami pozyskania siły roboczej oraz zbytu, pozostają w gestii poszczególnych producentów, ale fizyczna produkcja borówki uzależniona jest bardzo mocno od warunków atmosferycznych. Cykl produkcyjny – od sadzenia do momentu zbioru – odbywa się bowiem zazwyczaj „pod chmurką”. Uprawy te są więc narażone na cały przekrój zjawisk pogodowych, oddziaływanie frontów atmosferycznych z ich wszelkimi skutkami. W tym zakresie z pomocą mogą przyjść ubezpieczenia oferowane przez Concordię.

Konferencja Borówkowa jest doskonałą okazją, aby poznać ofertę i rozważyć możliwość dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, jako skutecznego narzędzia zarządzania ryzykiem w biznesie, jakim jest uprawa tego owocu.

Organizatorem Konferencji jest Firma Hortus Media Sp. z o.o. – wydawca portali internetowych jagodnik.pl i warzywapolowe.pl oraz współwydawca czasopisma „Jagodnik”.